terug naar beginpagina

A-capellakoorleden sinds 1979
(vermelding betekent lid tijdens betreffend concert)
(e = eindconcert; w = winterconcert)

ACK-leden

naam tel e-mail 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 w2000 e2000 w2001 e2001 w2002 e2002 w2003 e2003 w2004 e2004 w2005 e2005 w2006 e2006 w2007 e2007 w2008 e2008 w2009 e2009 w2010 e2010 w2011 e2011 w2012 e2012 w2013 e2013 w2014 e2014 w2015 e2015
Eveline Albers alt
Martine Almoes alt alt alt alt alt alt alt
Peter Alting tenor tenor tenor tenor tenor tenor
Hans Alting bas bas
Jaap Andriessen tenor tenor
Anne Arkenbout alt
Leony Aurora Silalati 1e sopraan
Diana Avedikian alt
Frauke Aßmann alt alt
Renée Been 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Maran Berends alt alt alt alt
Erna Berendsen 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Inge Blij, van der alt alt alt
Ingrid Boer, de 2e sopraan
Niclaa Boes 2e sopraan
Renée Boontje alt
Boris Borren tenor
Roel Borren tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor
Joost Borrendam, van tenor tenor tenor tenor tenor tenor
Maarten Bos bas bas bas bas bas bas bas bas
Judith Bouma 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Esther Bouma alt alt alt alt alt
Marieke Bouma 2e sopraan alt alt alt alt alt alt
Sybren Bouwer tenor tenor tenor
Hilke Bressers 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan alt alt alt alt
Niels Bruijn, de bas bas
Hindrik Bruinsma bas bas
Sarah Buddeke 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Marthe Buitenkamp 1e sopraan
Ger Bulthuis bas bas bas
André Cats tenor tenor tenor tenor
Yolande Cornielje alt alt alt alt
Barry Davids bas bas bas bas bas
Elise Dethmers alt alt alt alt alt alt alt alt alt
Susanne Dieudonné alt alt alt
Jilt Dijk bas bas
Jan Dijk, van tenor tenor tenor
Femke Dijk, van 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Renze Dijkema bas bas bas tenor tenor
Hester Dijkstra alt
Ellen Dirkmaat 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Willem Dongen, van bas tenor tenor
Dirk Pieter Donk, van bas
Gerda Donk, van alt alt
Janneke Draak, den alt alt
Sander Edzes tenor tenor tenor tenor tenor tenor
John Eekeren, van tenor
Linde Egberts alt alt
Marcia Eldik, van alt alt alt alt alt
Anita Engbers alt alt alt
Marlies Engels 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Anne Eringa alt 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Jitte Evenhuis alt alt alt
Rosanne Faber alt
Margriet Feenstra alt alt
Louris Feitsma tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor
Hubert Fonteijn bas bas bas bas bas
Liesbeth Froentjes 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Inger Geerts alt alt alt alt
Arnaud Gelder, van bas
Renate Geurs alt alt alt alt alt alt alt
Willemijn Graaff, de 1e sopraan
Roel Griffioen tenor tenor tenor tenor
Christine Groen 2e sopraan
Rimke Groot, de bas bas bas bas bas bas bas bas
Marleen Groot, de 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Cora Hagen 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Esther Hageraats alt
Saskia Hallenga alt alt alt alt alt
Saskia Ham, van alt
Rose Headley 2e sopraan
Irene Heemstra alt alt alt alt alt alt
Marian Heide, van der 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Maarten Heijden, van der tenor tenor tenor tenor tenor tenor
Eva Hein 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Kirsten Heineman alt alt alt alt alt alt alt 2e sopraan
Annette Hellinga alt alt alt alt alt alt alt
Zef Hemel tenor
Femke Hemelaar alt alt alt alt alt alt
Fenny Hemmen, van alt
Annemieke Hendrickx 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Jan Heringa tenor tenor
Rebekka Herman Mostert alt alt alt alt
Tim Hoen, 't tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor
Joske Hoeven, van der 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Jops Hof, van 't bas bas
Aliet Hogen Esch 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Maaike Hooghoudt alt
Femke Hottinga alt alt alt alt alt alt alt alt alt
Matthijs Hulleman bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas
Erik Hummel tenor tenor tenor tenor tenor
Erica Idema 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Hein Idzenga bas bas bas bas
Eric Jansen tenor tenor tenor tenor
Renate Jansen 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Frank Jansons bas bas bas
Fred Janssens tenor
Mariska Jeuring alt 2e sopraan
Elsbeth Jong, de 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Josta Jong, de alt alt alt alt alt 2e sopraan 2e sopraan
Beitske Jong, de 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Esmer Jongedijk alt alt alt alt
José Kamminga 2e sopraan 2e sopraan
Max Kamp, van der tenor
Willemijn Kamphuis 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Paul Keemink tenor tenor tenor tenor
Adriaan Kegel tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor
Marleen Kegel-Maas 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan alt
Joanneke Klazinga alt
Reinout Kleinhans tenor tenor
Renate Klumper 2e sopraan
Jeroen Knot bas
Marcel Koeneman bas
Peter Koning tenor
Marije Kooij, van der 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Tineke Kooijinga 1e sopraan 1e sopraan
Annemarie Koolenbrander alt alt
Elizabeth Kooy 1e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Jorien Kooyman alt
Jakop Jan Korpershoek tenor
Joost Krijnen bas bas bas bas bas bas bas
Evelien Krikhaar alt alt
Frans Kristensen bas bas bas
Frans Krouwels bas
Bart Kruijt bas bas bas bas bas bas bas
Jacqueline Kruiningen, van 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Mariëlle Kruithof 2e sopraan 2e sopraan
Inger Kuijlenburg 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 1e sopraan
Gonny Kuiperij 1e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Eva Kwakman alt alt alt alt alt alt
Rinah Lang alt alt
Jeroen Latour bas bas
Rob Leemhuis bas bas bas bas bas
Anja Linden, van der 2e sopraan
Dorien Lint, van 2e sopraan 2e sopraan
Wina Lunsche 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Cor Luyten bas bas bas
Adrian McKenna tenor tenor
Floor Meijboom 2e sopraan 2e sopraan
Ida Meijer alt
Olga Meijer 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Marguérithe Mensonides alt alt
Jan Meutgeert tenor tenor
Cyril Moers bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas
Arminda Mulder 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Eltjo Mulder bas bas bas bas bas bas bas bas bas
Ellen Mulder 1e sopraan
Ria Neutel 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Mijntje Nijboer 1e sopraan 2e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Marijn Nijboer alt alt alt alt alt alt alt alt
Aukje Noorman 2e sopraan 2e sopraan
Jasja Nottelman 2e sopraan 2e sopraan
Elizabeth Oers, van 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Hans Offereins bas bas bas bas bas bas bas bas bas
Ellen Oosterbrink 1e sopraan 1e sopraan
Dieneke Oranje alt
Leonie Pierik 1e sopraan 1e sopraan 2e sopraan
Martin Pilkes tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor
Fenna Poletiek alt alt alt
Evelien Pomper alt alt alt alt
Anneke Pon 2e sopraan alt
Mirjam Pool alt
Joram Pool bas bas bas bas bas bas
Karin Pranger 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Annemiek Pranger 2e sopraan 1e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Robert Ramaker tenor tenor
Annemarie Roelink alt
Arjan Roorda bas bas bas bas
Beate Rose 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Jos Römgens bas bas bas
Pieter Sande, van de bas bas bas bas bas
Marion Sanna alt
Maarten Scager bas
Roy Schepers tenor tenor
Peter Schouten tenor tenor tenor tenor tenor
Jolanda Schuttinga(Helder) 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Martijn Smit tenor tenor tenor tenor tenor tenor tenor
Ilse Snippe 2e sopraan 2e sopraan
Corien Stegeman alt alt alt
Robert Stegwee bas bas bas bas bas bas bas bas
Eveliene Steingräver 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Femke Stock 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 1e sopraan
Jelle Straatsma bas
Cleon Teunissen bas bas bas bas bas
Karin Theulings 1e sopraan
Henk Theulings bas bas bas bas bas bas
Marieke Tol, van 1e sopraan 1e sopraan 2e sopraan 1e sopraan
Frank Tros bas
Elisabeth Uittenboogaart 1e sopraan 1e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Margo Ulsen, van 1e sopraan
Hanneke Veen, van 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Marlies Veen, van der 1e sopraan
Annemarie Venhuizen alt alt alt alt alt
Saskia Verhage alt alt
Martien Versteegh 2e sopraan
Paul Visser bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas
Kees Visser tenor tenor tenor tenor tenor tenor
André Visser tenor bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas
Dorus Vissers tenor tenor
Erna Vlieg 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Mirjam Vliet, van 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Renée Vliet, van alt alt
Wybo Vons tenor tenor
Bart Vos tenor
Saskia Vries, de 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Rein Vries, de bas bas
Petra-Nelleke Waringa alt alt alt
Arjen Wassink tenor tenor tenor tenor tenor tenor
Cor Weele, van der 2e sopraan 2e sopraan
Frouke Werf, van der alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt
Mirjam Wesseling 2e sopraan
Dolf Weverink bas bas
Han Wiebenga tenor tenor
Remko Wind tenor
Maaike Wind, de 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan 2e sopraan
Harriët Wit, de alt alt alt
Hans Wolf, de tenor tenor tenor
Amarins Woltring 1e sopraan 1e sopraan
Hester Wouda 2e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan 1e sopraan
Minke Zeillemaker 2e sopraan 2e sopraan
Viola Zwart 2e sopraan 2e sopraan